Utorak, 23 Jula, 2024

Eksterne mature u osnovnim i srednjim školama u TK biće provedene u maju

Eksterna matura, završni ispit znanja, provodi se na području Tuzlanskog kantona već petu godinu zaredom u osnovnim, a ovo će biti dvanaesti put da se provodi u srednjim školama. Prema novom Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je usvojen na nivou Kantona, matura je obavezna, a rezultati eksterne mature bit će vrednovani pri upisu u srednje škole.

Za sve učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona u maju će biti provedena eksterna matura, kao vid provjere znanja učenika. Rezultati tog testiranja bodovat će se pri upisu u srednju školu, odnosno upisu na fakultet. Eksterna matura u osnovnim školama prvi put je u cijelosti, nakon ranijih testnih matura, provedena prošle godine, kada su rezultati bili očekivani i prosječna ocjena je bila tri. Ove godine eksternoj maturi pristupit će oko 4300 učenika završnih razreda iz 85 osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Sve škole obaveznu su da učenike prijave najkasnije do 10. aprila ove godine.

„Zakonom je ustanovljeno da su učenici osnovnih škola obavezni pristupiti maturi, dakle učenici iz svih osnovnih škola TK i data je otvorena mogućnost da ovoj maturi mogu pristupiti i učenici izvan TK, a koji imaju namjeru da nastave srednje obrazovanje u nekoj od srdnjih škola Tuzlanskog kantona“, izjavio je Izet Numanović, stručni savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK.

U gimnazijama u TK, ovakvo testiranje sprovest će se već 12. put, a od ove godine kao pilot projekat mature će se probvoditi i u tehničkim školama.  Mature se provode po evropskim standardima, svi učenici polažu ispite u jednoj prostoriji pod videonadzorom.

„Komisije su već uradile svoj posao, mi ćemo završiti testove na vrijeme, u toku je remont naših mašina za printanje, tako da ćemo mi biti spremni da do 24. maja obavimo prvi test, test općeg znanja koji je eliminatoran i obavezan, a nakon toga imamo dva dana za izborne predmete, to će biti 30. maj i 6. juni“, kazao je Hariz Agić, stručni  savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK.

Osim što je eksterna matura sumiranje kompletnog znanja koje su učenici pokazali tokom školovanja, može poslužiti i kao usmjerenje pri odabiru visokoškolske ustanove, odnosno zanimanja kojim se ovi mladi ljudi u budućnosti žele baviti. Oblasti koje će biti zastupljene na testovima u osnovnim školama ostaju kao i prošle godine, a primjeri su dostupni na web stranici Pedagoškog zavoda, kako bi se učenici mogli pripremiti na vrijeme. (RTV SLON)

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI