Utorak, 25 Juna, 2024

Federalni rudarski inspektor zatvorio površinski kop Dubrave

Federalni rudarski inspektor izdao je zabranu izvođenja radova na dijelu odlagališta zapad na površinskom kopu Dubrave, Zavisnog društva rudnici Kreka Tuzla.

Prema riječima Zuhdije Tokića, predsjednika Sindikalne organizacije ZD Rudnika Kreka Tuzla, inspekcija je na kopu boravila 25. decembra, kada su inspektori zaključili da postoje određeni nedostaci u radu na kopu u Dubravama.

„Radnici i dalje rade poslove koji su neophodni. Rade jedinice unutar kopa iako se ne radi na proizvodnji uglja, koja je do tada bila 3.000 tona dnevno. Na ovom kopu zaposleno je oko 700 radnika“, kazao je Tokić. Tvrdi da je rješenje ispektora o zaustavljaju proizvodnje presedan koji „neće izaći na dobro, jer o čitavoj situaciji uprava Elektroprivrede BiH još uvijek nije iznijela svoj stav.

I dok su u ZD rudnici Kreka Tuzla zabrinuti zbog novonastale situacije, Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika FBiH kaže da nema razloga za zabrinutost jer su u ovom sindikatu svjesni da je energetskom sektoru Federacije BiH rudnik Dubrave prijeka potreba, kao i tuzlanskoj Termoelektrani te da očekuje da će ovaj problem ubrzo biti riješen. U ponedjeljak će biti održan sastanak generalnog direktorea Elektroprivrede i direktora Rudnika uglja Kreka u Tuzli sa federalnim rudarskim inspektorom i na tom sastanku će se pokušati iznaći rješenje.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti