Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Globalni savez za vakcine (GAVI) produžio rok BiH za plaćanje vakcine protiv koronavirusa do 23. decembra

Ministarstvo civilnih poslova BiH, slijedeći iskazane potrebe nadležnih zdravstvenih institucija BiH, potpisalo je Ugovor o preuzimanju obveza (aranžman o obveznoj kupnji) sa Globalnim savezom za cjepiva (GAVI), saopćeno je iz Ministarstva.

Sljedeći potpisani Ugovor između Ministarstva civilnih poslova BiH i GAVI-a, potpisan je „Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u vezi nabave cjepiva putem mehanizma za globalni pristup cjepiva za sprјečavanje KOVID-19“ sa nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, kojim su nadležne zdravstvene institucije preuzele obveze definirane Ugovorom sa GAVI-jem.

U zadanom roku uplaćen je avans u iznosu od 20 procenata ukupnog iznosa čime je zadovoljen prvi uvjet GAVI-ja prema zemljama potpisnicama Ugovora.

Na sastanku koji je održan 27.11.2020.godine u Doboju na kojem su nazočili premijeri i ministri zdravstva entiteta, predstavnici Brčko distrikta i Ministarstva civilnih poslova predstavljena je Informacija o neprihvaćanju niti jedne od četiri predložene opcije financijske garancije od strane GAVI-ja.

Na tom sastanku su oba premijera izjavila da će osigurati sredstva za naručena cjepiva.

Ubrzo zatim, 10.12.2020 godine Ministarstvu civilnih poslova BiH kao potpisniku Ugovora uslijedio je zahtjev KOVAKS mehanizma za uplatu preostalog dijela sredstava prema GAVI-ju sa rokom ne kasnijim od 15.12.2020.godine.

Sljedeći pristigli zahtjev, Ministarstvo civilnih poslova BiH je promptno uputilo poziv nadležnim zdravstvenim institucijama, a na temelju članka 4. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke cjepiva putem mehanizma za globalni pristup cjepivu za sprјečavanje KOVID-19 (KOVAKS), sa ciljem uplate preostalog dijela sredstava.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH su u traženom vremenskom okviru izvršili uplatu preostalog dijela sredstava prema Ministarstvu civilnih poslova BiH dok je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo odgovor da su financijska sredstva za ove namjene planirana u proračunu Federacije BiH za 2021. godinu.

“Svjesni veoma kratkog roka danog za uplatu preostalog dijela sredstava, Ministarstvo civilnih poslova BiH je na dan dobivanja zahtjeva od KOVAKS-a odmah uzvratilo odgovor zatraživši ekstenziju predstavljenog roka za uplatu preostalih sredstava u ime BiH. Svakodnevnom komunikacijom sa predstavnicima GAVI-ja o produženju roka za uplatu preostalog dijela sredstava u Ministarstvo civilnih poslova je 17.12.2020.godine u večernjim satima stigao odgovor u kojem su nas informirali da je produžen rok do 23.12.2020.godine, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Takođe, Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve žitelje Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000, dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva BiH, odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama KOVAKS-a.

BHRT

VIJESTI

Najnovije vijesti