Petak, 24 Maja, 2024

IC za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla – Naučiti mlade da prihvataju različitost

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla realizuje projekat pod nazivom „Jednakost bez granica“ koji ima za cilj povećanje svijesti o mogućnostima, kapacitetima i pravima osoba sa invaliditetom, kao i uspostavljanje saradnje sa omladinskim organizacijama u Tuzlanskom kantonu, kroz realizaciju radionica u srednjim školama Grada Tuzla.

Ideja projekta zamišljena je kao, prije svega, druženje i međusobno upoznavanje osoba sa i bez invaliditeta, kako bi kroz interakciju i upoznavanje radili na suzbijanju diskriminacije i predrasuda koje postoje u društvu.

Kroz radionice se sa učenicima diskutuje o tome na koje sve načine možemo uticati na poštivanje jednakosti, o značaju pružanja Peer Suport, podrške među mladima, te kako možemo doprinijeti većoj stopi uključivanja mladih osoba sa invaliditetom u obrazovni sistem, kao i u druge omladinske organizacije.

U sklopu projekta „Jednakost bez granica“ do sada su realizovane dvije radionice, u Srednjoj mašinskoj školi Tuzla i Katoličkom školskom centru „Sv. Franjo“  Tuzla. Radionice su vodile Fatma Bulić i Senaida Sarajlić, aktivistice Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla.

Radionice su protekle u ugodnoj atmosferi, radu u grupama i razgovoru kroz koji su se učenici upoznali s tim da, bez obzira na fizička ograničenja koje posjeduju, osobe sa invaliditetom mogu biti punopravni članovi zajednice, uz određene vrste neophodne podrške.

Ovim projektom želimo probuditi svijest kod osoba koji će biti budući pružaoci usluga i da utičemo na mlade osobe da u ranom dobu nauče da prihvataju različitosti kao normalnu pojavu, te da zajedno sa nama učestvuju u kreiranju ljepšeg i pravednijeg svijeta jednakih mogućnosti za sve građane.

Projekat „Jednakost bez granica“ je finansiran od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti