Petak, 14 Juna, 2024

Inspektori na terenu

Shodno naredbi i preporukama Kriznog štaba inspekcije su počele pojačanu kontrolu primjene zaštitnih higijensko-epidemioloških mjera unutar poslovnih objekata. Uz općinske i kantonalne inspektore, na području Tuzlanskog kantona, kontrole obavljaju i federalni inspektori.

Prvenstveno će se ići na izdavanje upravnih mjera, ukoliko se bude nastavilo sa neprimjenjivanjem naloženih mjera zaštite, inspektori će izricati kazne. Za fizička lica one iznose od 100 do 2 hiljade maraka, a za privredne subjekte od 2 hiljade do 10 hiljada maraka.

VIJESTI

BIZNIS vijesti