Srijeda, 28 Februara, 2024

Iz BiH izvezeno više od 16.000 tona opasnog otpada

”Za tri godine iz BiH izvezeno je 16.589,11 tona opasnog otpada,” ovu informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma prihvatila je Vlada FBiH.

Ovo ministarstvo je, na osnovu Odluke o ratifikaciji Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju (Bazelska konvencija) i Odluke o uvjetima prekograničnog prometa opasnog otpada u skladu s Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom zbirnjavanju, ovlaštena institucija za prekogranični promet opasnog otpada koji obuhvaća uvoz, izvoz i provoz otpada na području BiH na ekološki prihvatljiv način.

Prekogranični promet i prikupljanje opasnog otpada na području Federacije BiH su regulisani Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o prekograničnom prometu otpada. U skladu sa zakonskom regulativom, na području FBiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su Grioss d.o.o. Grude, Kemis d.o.o. Lukavac i Kemokop d.o.o. Tuzla.

Ovi privredni subjekti su, uz saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, od 2015. do 2017. godine prikupili i izvezli iz FBiH ukupno 16.598,11 tona opasnog otpada, što je  5.532,7 tona opasnog otpada prosječno na godišnjem nivou. Izvoze se uglavnom muljevi od boja i lakova, farmaceutski otpad i citostatici, građevinski otpad koji sadrži azbest, električni i elektronski otpad, fluorescentne cijevi, otpadna ulja, akumulatori itd.

Opasni otpad je izvezen i zbrinut na ekološki prihvatljiv način u skladu sa odredbama Bazelske konvencije u zemlje Evropske unije, i to u Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Njemačku, Francusku i Češku.

VIJESTI

Najnovije vijesti