Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Izmjenama zakona omogućen bezuslovan prelazak u četvrtu godinu studija

Studenti Univerziteta u Tuzli, pretposljednje godine studija koje na toj godini studija sustiže izmijenjeni nastavni plan i programa, koji su ovjerili semestar i studijsku godinu moći će preći u četvrtu godinu bezuslovnim prelaskom.

Inicijativa je potekla od Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli, a Vlada i Skupština TK su odobrile studentske zahtjeve.

– Pojavio se određeni problem, koji se odnosio na studente koji su obnovili treću godinu a istovremeno su ispunili sve obaveze po pitanju ovjere semestra. Da su oni po važećem zakonu ostali na trećoj godini, onda bi njih sustigao novi nastavni plan i program a samim tim i dodatan broj novih predmeta koji nosi taj novi nastavni plan i program – kazao je predsjednik Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine TK Midhat Čaušević.

Dodao je da je ovim izmjenama omogućeno da studenti bezuslovno pređu na četvrtu godinu.

Čaušević ističe da su ove izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju još jedan pokazatelj kako su studentska prava u kantonu na visokom nivou te da sva zakonska rješenja idu u korist studenata.

– I ovim izmjenama i zakonskim rješenjima, studenti Univerziteta u Tuzli imaju najbolji status kada su u pitanju njihova prava. Oni mogu prenositi bodove, slušati predavanja sa sljedeće godine, ukidanja bezuslovnih ispita do toga da ako je student upisan kao samofinansirajući ako da uslov, drugu godinu može upisati kao redovan student – naglašava Čaušević.

Studenti imatrikulanti zatečeni u tom statusu na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili u vrijeme upisa na prvu godinu studija.

VIJESTI

Najnovije vijesti