Utorak, 23 Jula, 2024

Javni poziv za program zapošljavanja za TK u utorak 18. decembra

Federalni zavod za zapošljavanje obavijestio je poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone biti otvoren prema sljedećem rasporedu:

– 17.12.2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati:
– Hercegovačko-neretvanski kanton/županija,
– Zapadnohercegovački kanton/županija,
– Kanton 10 (Livanjski kanton)

-18.12.2018. godine (utorak) u 8:00 sati:
– Tuzlanski kanton/županija,
– Posavski kanton/županija,
– Unsko-sanski kanton/županija,

– 19.12.2018.godine (srijeda) u 8:00 sati:
– Zeničko-dobojski kanton/županija,
– Srednjobosanski kanton/županija,
– Bosansko-podrinjski kanton/županija

-20.12.2018. godine (četvrtak) u 8:00 sati:
– Kanton Sarajevo.

Svi poslodavci s područja FBiH mogu izvršiti prijavu, ali odabir traženih nezaposlenih osoba se vrši prema njihovom mjestu prebivališta, tj. prema Službi kod koje se vode na evidenciji nezaposlenih, a u skladu sa raspoloživim sredstvima po kantonima/županijama.

Prijava se vrši na način da poslodavci preko linka za prijavu unose svoje podatke (naziv, JIB, adresu…), a zatim vrše raspored traženih nezaposlenih osoba prema kantonu prebivališta nezaposlene osobe.

Poslodavac koji jedan dan aplicira za nezaposlene osobe u jednog grupi ponuđenih kantona/županija može drugi dan aplicirati za nezaposlene osobe iz druge grupe ponuđenih kantona/županija. (RTV SLON)

VIJESTI

Najnovije vijesti