Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Javni poziv za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst  i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice  Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisujeJAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacijau oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu.

Kompletan tekst javnog poziva kao i obrasce za prijavu možete pronaći OVDJE 

VIJESTI

Najnovije vijesti