Srijeda, 21 Februara, 2024

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik – Oglas za prodaju aluminijuma i starog željeza

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik prodaje aluminijum i željezo sa stare stolarije Doma kulture. Početna cijena po jednom kilogramu aluminijuma je iznosi 2,50 KM .

Licitacija prodaje aluminijuma i željeza će se izvršiti 21. 11. 2022. godine u 12 sati u prostorijama Doma kulture.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva registrovana pravna lica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 035 645 839.

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE