Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla svečano otvara rekonstruisani Biro za zapošljavanje u Gradačcu

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u srijedu 13. jula svečano će otvariti rekonstruisani Biro za zapošljavanje u Gradačcu sa početkom u 11 sati na platou ispred Biroa u ulici Ibrahima Kapetanovića bb. Cilj rekonstrukcije bio je prilagođavanje fizičkog prostora novim metodama rada koje će Služba provoditi u narednom periodu. Nove metode tiču se razdvajanja administrativnih od savjetodavnih usluga, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg pružanja usluga.
biro
                  Foto: Ilustracija
Predstavnici Službe su u septembru 2015. godine potpisali Memorandum o suradnji i realizaciji “Reformskog paketa” sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP od kada su zajedničkim naporima uspjeli rekonstruisati Biro Gradačac, pripremiti projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju još 5 općinskih biroa, te edukovati veći broj zaposlenika Službe za rad po novim procedurama. Realizaciju Reformskog paketa finansijski podržava Vlada Švicarske.
Rekonstruisani Biro Gradačac posjeduje moderno uređene prostorije, tehničku opremu i zaposlenike sa
razvijenim vještinama pružanja savjeta za kvalitetno i brzo traženje zaposlenja.
“Biro posjeduje šalter salu, salu za grupna savjetovanja, kao i kancelarije za individualna savjetovanja.
Ovakav princip pružanja usluge nezaposlenim licima i poslodavcima odgovara svjetskim standardima.
Reforma omogućava više vremena za kvalitetniji rad sa tražiocima usluga, intenzivniju suradnju sa
poslodavcima, a uz izradu kvalitetnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim licem njegovu efikasniju
integraciju na tržište rada”, ističe direktor JU Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović.
Nakon rekonstrukcije Biroa Gradačac, planirano je prenošenje pozitivne prakse i na ostale općinske biroe u Kantonu. Biroi čiji prostori će biti prilagođeni novom načinu rada, pored Biroa Gradačac su biroi Tuzla, Kladanj, Gračanica, Srebrenik, Banovići, Živinice i Kalesija.
Otvaranju Biroa Gradačac prisustvovat će Premijer TK, Bego Gutić, Ministrica za rad i socijalnu politiku TK, Danijela Simić, direktor GOPA-e, Ranko Markuš, predstavnici Ambasade Švicarske u BiH, te drugi brojni zvaničnici i predstavnici institucija i organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, kao i brojni poslodavci.

VIJESTI

Najnovije vijesti