Četvrtak, 23 Maja, 2024

Kampanja „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument“

Policijska stanica Srebrenik, kao organizaciona jedinica  Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, će dana  21.decembra 2022.godine,  na području grada Srebrenika  u  periodu od 11,00 do 13,00 sati, započeti društveno odgovornu kampanju „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument“!

Naime, riječ je o kampanji koja se realizuje uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini” (PILLAR).7

Cilj kampanje je podići svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i promovisanje odgovornog vlasništva nad vatrenim oružjem, a ključne poruke su:

Neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je legalno kažnjivo i

Pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Na području Tuzlanskog kantona provodi se od 20. do 24. decembra 2022. godine, te će se u navedenom periodu, realizovati prigodne aktivnosti na promociji kampanje (podjela promotivnog materijala – letaka sa ključnim porukama i razgovor sa građanima).

Policijska stanica Srebrenik  i ovim putem apeluje na građane da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog perioda, te da svojim ličnim primjerom doprinesu kako boljoj ličnoj, tako i opštem stanju sigurnosti, kako bi predstojeći praznici protekli u najboljem redu.

„Provedite najljepše trenutke radosti i slavlja odgovorno, bez korištenja vatrenog oružja!“

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI