Utorak, 23 Jula, 2024

Kantonalna uprava CZ TK – Servisne informacije

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,08 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 27,7 m3/s.

Požari

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata, osim nekoliko tehničkih, vatrogasne  jedinice su imale i jednu intervenciju na gašenju požara i to na području općine Lukavac gdje je u krugu fabrike GIKIL d.o.o. (koksara) gorio pomoćni objekat (drvena baraka). Požar je lokaliziran i ugašen.

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 11.02.2019 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC i Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetima Skver, Bukinje i Mobilna: Kladanj nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti