Utorak, 18 Juna, 2024

Kantonalna uprava CZ TK – U Gračanici pod vodom još oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,58 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme niži za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 55,6 m3/s.

Poplave

Općina Doboj Istok

Prema informacijama dobijenim od OSCZ Doboj Istok, pod vodom je još oko 40 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom dijelu rijeke Spreče. Nema ugroženih stambenih ili infrastrukturnih objekata

Općina Gračanica

Prema izvještaju OSCZ Gračanica, pod vodom je još oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom dijelu rijeke Spreče. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 07,00 sati iznosio je 307 cm (vodostaj kada se primjenjuju mjere odbrane od poplava je 300 cm).  U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 12 cm.

Klizanje tla

Općina Gradačac: Prema izvještaju OSCZ Gradačac u naselju Mionica došlo je do reaktiviranja klizišta koje ugrožava jedan stambeni objekat i prilazni put.

NUS

Pripadnici „A“  tima FUCZ/KUCZ vršili su preuzimanje i uništavanje NUS-a na području općine Zavidovići, ZE-DO Kanton.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti