Subota, 20 Jula, 2024

Koje kategorije stanovništva su oslobođene plaćanja participacije zdravstvenog osiguranja?

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je od 04.01.2022. godine počeo sa realizacijom uplate i aplikacije premije osiguranja za 2022. godinu.

Kako su se na samom početku pojavile gužve na šalterima gdje se vrši ovjera i aplikacija markica, podsjećamo osigurana lica da je rok za uplatu premije osiguranja 31.03.2022. godine, do kada važi i rok važenja premije osiguranja za 2021. godinu, navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Također, podsjećamo da smo izmjenama propisa produžili period oslobađanja od participacije i ovjeru zdravstvenih legitimacija za penzionere čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije i lica sa utvrđenim invaliditetom preko 60%. Tako da se ovoj kategoriji penzionera do navršenih 70 godina ovjera vrši na period od 3 godine, a preko 70 godina ovjera se vrši trajno, dok se za lica civilne žrtve rata i invalide s utvrđenim invaliditetom preko 60% važenje uvjerenja na osnovu kojeg se vrši oslobađanje od plaćanja participacije povećava se na kalendarsku godinu u kojem se isto izdaje.

Dana 07.01.2022. godine pozvali smo sve privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da se obrate u poslovnice zdravstvenog osiguranja za ovjeru zdravstvenih legitimacija i aplikaciju premije osiguranja njihovim radnicima.

U tom smislu nastavljamo da vršimo ovjeru zdravstvenih legitimacija radnicima svih javnih i privatnih privrednih subjekata, bez dolazaka građana u prostorije Zavoda.

U cilju bržeg odvijanja procesa rada, smanjenja gužvi i dolazaka građana, pozivamo osigurana lica na strpljenje, te da ukoliko nemaju prijeku potrebu ili rješavanje hitnih zahtjeva da reduciranju dolaske u prostorije Zavoda.

S obzirom da smo zabilježili i veliki broj osiguranih lica koji su se javljali na šaltere a koji su oslobođeni plaćanja participacije i na taj način dodatno stvarali bespotrebne gužve i čekanja u redovima, ponovno podsjećamo na kategorije stanovništva koje su oslobođene od participacije:

Kategorije stanovništva koje su oslobođene od participacije

Isto tako, napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i dalje prati aktuelnu epidemiološku situaciju i da čini sve potrebne mjere u cilju suzbijanja širenja virusnih infekcija.

Sve informacije koje se tiču prava iz zdravstvenog osiguranja građani mogu da dobiju putem emaila Zavoda: info@zzotk.ba ili putem telefona koja su tačno naznačena na web stranici Zavoda, stoji na web stranici Zavoda.

VIJESTI

Najnovije vijesti