Petak, 19 Aprila, 2024

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: Još uvijek prisutne predrasude i diskriminacija

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra, ističu da i dalje postoje razlike i diskriminacija osoba s invaliditetom, te da je njihov položaj dodatno zakompliciran pandemijom koronavirusa.

Nažalost, još uvijek postoje problemi u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom, poput arhitektonskih barijera, nepristupačnosti javnog prijevoza i što značajno komplikuje druga prava.

Ombudsmani pozivaju nadležne vlasti da donesu sistemska rješenja koja će osigurati dostupnost usluga osobama sa invaliditetom u različitim situacijama i da slijede smjernice SZO ili međunarodnih organizacija osoba sa invaliditetom.

Ombudsmani također ukazuju na veliki nedostatak informacija i komunikacije za osobe sa sluhom, oštećenjima vida, intelektualnim ili fizičkim invaliditetom, pa su im iz tog razloga uskraćene ključne informacije o prevenciji i pomoći za virus COVID 19.

Također je od posebne zabrinutosti da objekti namijenjeni karanteni ili transportu u vezi s COVID 19 nisu pogodni za osobe s invaliditetom.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ističu da ostvarivanje prava zagarantovanih Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, koju je ratifikovala Bosna i Hercegovina, podrazumijeva obavezu države da učini sve da olakša život osoba s invaliditetom i omogući puno učešće u svim aspektima života, rada i inkluzije.

Imajući u vidu sve navedeno, ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve nadležne organe u Bosni i Hercegovini da se potrude i poduzmu konkretne mjere koje će omogućiti jednak tretman osoba sa invaliditetom bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

VIJESTI

Najnovije vijesti