Srijeda, 28 Februara, 2024

Ministarstvo za ljudska prava: Potpisani ugovori vrijedni 2,35 miliona KM

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac potpisala je danas ugovore sa korisnicima grant sredstava namijenjenih za implementaciju Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma, te podršku nevladinim organizacijama.

Vrijednost ugovora koji su potpisani sa korisnicima grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice iznosi 2.350.000 KM.

– Od te sume, dva miliona KM su grant sredstva za implementaciju Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite – izjavila je ministrica Borovac.

BiH se kroz Dekadu Roma, kako je dodala, obavezala na izdvajanje značajnih finansijskih sredstava u cilju rješavanja problematike Roma, najbrojnije nacionalne manjine i u BiH.

I nakon okončanja Dekade nastavljeno je izdvajanje sredstava u cilju integracije Roma u bh. društvo i osiguranje kvalitetnijih uslova njihovog života rješavanjem stambenih, te pitanja zapošljavanja i zdravstvene zaštite.

– U periodu od 2009. do 2018. godine iz budžeta Ministarstva izdvojeno je više od 23,6 miliona KM za rješavanje romske problematike. Zahvaljujući tim sredstvaima izgrađeno je i rekonstruisano 547 stambenih jedinica, a više od 800 osoba je koristilo sredstva za zapošljavanje za šta je izdvojeno više od šest miliona KM – navela je Borovac.

Kada je riječ o grant sredstvima za podršku nevladinim organizacijama u oblasti ljudskih prava dodjeljeno je 350.000 KM za 45 nevladinih organizacija u BiH.

Radi se o pet grantova namijenjenih za podršku: nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima, organizacijama osoba s invaliditetom, udruženjima nacionalnih manjina, udruženjima porodica nestalih osoba u BiH te organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH.

Admir Galijatović iz Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je kazao da zavodi za zapošljavanje u BiH dugi niz godina imaju kvalitetnu saradnju, kao i sa nevladinim sektorom.

-Zahvaljujući tim sredstima zaposlen je veliki broj osoba i možemo samo afirmativno govoriti o načinu i plasmanu sredstava u vezi zapošljavanja i samozapošljavanja Roma – dodao je Galijatović.

Zahvalnost i podršku realizaciji sličnih projekata i ubuduće iskazali su i direktor NVO Sumero Haris Haverić i predsjednik Saveza nacionalnih manjima RS Franjo Rover.

(RTV Slon/Fena)

VIJESTI

Najnovije vijesti