Četvrtak, 18 Aprila, 2024

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirala radionice o mehanizmima za zaštitu medijskih radnika

SARAJEVO, 29. juni 2018. godine – Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je u Zenici zaključila posljednju u nizu radionica o profesionalnom izvještavanju i mehanizmima zaštite novinara i medijskih radnika. Radionicama održanim u Mostaru, Banjaluci, Brčkom, Bihaću i Zenici prisustvovalo je oko 100 novinara, studenata žurnalistike, fotoreportera i kamermana.

Cilj radionica bio je upoznati novinare sa zakonskim okvirom i profesionalnim standardima koji se odnose na njihova prava i obaveze, a čija je svrha stvaranje pretpostavki za profesionalno obavljanje njihovih poslova i zadataka.

„Organiziranjem ovih radionica, Misija OSCE-a u BiH nastoji podići svijest medijskih radnika o postojećim zakonskim instrumentima i mehanizmima koji im stoje na raspolaganju kao sredstvo zaštite, te promovirati profesionalne i etičke standarde novinarske profesije“, izjavila je Željka Šulc, glasnogovornica Misije OSCE-a u BiH. „Ovo je posebno važno u vrijeme učestalih napada i prijetnji upućenih novinarima“.

Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja „BH novinari“ istakla je kako nema prava bez odgovornosti kada je u pitanju medijski profesionalizam. „Ako koristimo svoje pravo na slobodu izražavanja, moramo biti spremni da poštujemo sve odredbe Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda“. Naglasila je da Konvencija takođe predviđa određena ograničenja slobode izražavanja. „To su formalna ograničenja koja moraju imati legitimne interese i pravnu opravdanost, sa odlukama o ograničenjima slobode izražavanja koje se donose na transparentan način.“  

Ljiljana Zurovac, direktorica programa Vijeća za štampu u BiH rekla je: „I novinari i izdavači imaju obavezu da poštuju potrebe građana za vrijednim, pravovremenim i relevantnim informacijama“. Naglasila je još kako Vijeće za štampu u BiH, kao samoregulacijsko tijelo, predstavlja mehanizam za posredovanje između nezadovoljnih građana i medija, te štiti javnost od neprofesionalnog izvještavanja i medije od pritisaka koji ugrožavaju slobodu medija.

Ovo je takođe bila prilika da se predstave Smjernice OSCE-a za saradnju medija i policije, koje imaju za cilj promociju boljeg razumijevanja prava i odgovornosti policije i novinara, te unapređenje njihove saradnje na terenu. 

Radionice su dio širih napora Misije OSCE-a u BiH u pružanju podrške i rješavanju izazova vezanih za slobodu medija i slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini.

 

VIJESTI

Najnovije vijesti