Petak, 1 Decembra, 2023

Na Svjetski dan osoba s Down sindromom predani ključevi budućih centara za razvoj inkluzivnih praksi

Na Svjetski dan osoba s Down sindromom,Tuzlanski kanton korak je bliže otvaranju centara za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima i Gradačcu, nakon što su predstavnici organizacije Save the Children i Italijanske agencije za razvojnu saradnju danas uručili obrazovnim vlastima ključeve dva obnovljena i opremljena objekta. Ovi centri pružaće savremene servise podrške djeci s poteškoćama u razvoju, njihovim porodicama, vrtićima i školama, kao i široj lokalnoj zajednici.

Save the Children je investirao blizu 600,000 konvertilnih maraka u adaptaciju i opremanje postojećih objekata OŠ Banovići i OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak. Ove aktivnosti provode se u sklopu projekta Inkluzija za sve – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 0551122) kojim se pruža direktna podršku Vladi Tuzlanskog kantona u implementaciji Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje.

„Sve pozitivne prakse inkluzije koje smo do sada imali možemo sada dodatno poboljšati stvaranjem kvalitetnijih uslova, kroz infrastrukturne radove koji će ove godine biti realizirani u općinama Banovići i Gradačac,“ izjavio je Zlatan Muratović, Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona prilikom svečane predaje ključeva.

Strategiju za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije usvojila je Skupština Tuzlanskog kantona u martu 2018. godine, a razvilo ju je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uz podršku organizacije Save the Children. Strategija pruža sveobuhvatne smjernice za unapređenje inkluzivnog obrazovanja korištenjem mnogih već postojećih kapaciteta u zajednicama i razvojem savremenih pristupa inkluzije, baziranim na socijalnom modelu invaliditeta.

„Baš kao provođenje aktivnosti Strategije, tako i uspješnost rada Centara zavisi od svih nas – škola i vrtića, lokalnih zajednica, nadležnih ustanova u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, nevladinog sektora, roditelja. Ovim danom se obavezujemo da ćemo kao institucije, organizacije, ali i individue, napraviti pomak ka ostvarenju temeljnih prava djece s poteškoćama na obrazovanje i rehabilitaciju,“ istakla je ovom prilikom Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan.

Projekat, kao trogodišnja inicijativa, predviđa i jačanje kapaciteta specijalnih škola u Tuzlanskom kantonu za proces transformacije u savremene resurse podrške, kao i osnaživanje zagovaračkih inicijativa organizacija civilnog društva u Tuzlanskom kantonu.

Projekat finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS).

„Mi već dugo sarađujemo s Tuzlanskim kantonom, obzirom da je ovaj kanton vrlo reaktivan kada se radi o pitanjima socijalne inkluzije i ljudskih prava. Vrlo je aktivan u ovim oblastima i aktivno sarađuje s drugim zajednicama, tako da je to model uspješne saradnje,“ izjavila je Barbara Chiarenza,predstavnica Italijanske agencije za razvojnu saradnju u Bosni i Hercegovini.

Djeca s poteškoćama u razvoju imaju pravo da pohađaju kvalitetno inkluzivno obazovanje i da budu uključena u sve aspekte društva. Ipak, u Bosni i Hercegovini mnoga su djeca i njihove porodice isključeni iz odgojno-obrazovnog procesa i ne dobivaju adekvatnu podršku u zajednici. Otvaranjem centara za inkluzivne prakse, planiranom za septembar 2019. godine, značajno će se doprinijeti inkluziji djece s poteškoćama u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu, ali i šire, kao primjer uspješne savremene prakse u Bosni i Hercegovini.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti