Petak, 1 Marta, 2024

Najavljeni generalni štrajk srebreničkih “komunalaca” prolongiran za 15 dana

Radnici JKP “9 Septembar” d.d. Srebrenik danas su za 15 dana odgodili stupanje u generalni štrajk koji su najavili za 27. novembar, a koji bi značio potpuno obustavu poslova čišćenja grada, odvoza komunalnog otpada i sl.

Na ovaj način, kako kažu, žele ispoštovati sve zakonom propisane obaveze za stupanje u štrajk, a i dati dodatno vrijeme nadležnim da se ozbiljno pozabave njihovim višegodišnjim problemima. Umjesto generalnog štrajka i potpune obustave , radnici su danas zajedno sa menadžmentom ove firme i predstavnicima kantonalnog sindikata TK održali sastanak u prostorijama preduzeća.

Nakon sastanka, radnici JKP “9 Septembar” d.d. Srebrenik, su predočili svoje konačne zahtjeve:
1. Povećanje plata radnika za najmanje 200 KM.
2. Izrada novog pravilnika o radu i sistematizacija poslova uposlenih.
3. Isplata regresa radnicima za 2019. godinu. 
4. Stvaranje boljih uvjeta rada i nabavka novih materijalno- tehničkih sredstava za rad.
5. Izvršenje adekvatne zaštite na radu za sve radnike u skladu sa potrebama i uslovima rada.

Rok za ispunjenje ovih zahtjeva je 15. dana, tj. do 11.12.2019. godine.

Ukoliko se navedeni zahtjevi ne ispune, radnici JKP “9 Septembar” d.d. Srebrenik stupaju u generalni štrajk od 12.12.2019. godine i potpuno obustavljaju redovne poslove čišćenja grada i odvoza smeća. Eventualni štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI