Subota, 18 Maja, 2024

Najnovije mjere Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – Prečišćeni tekst), člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi

Z A K LJ U Č A K

 1. Upozorava se stanovništvo Tuzlanskog kantona na obaveznost nošenja zaštitne maske u zatvorenim prostorima, te pridržavanja mjera socijalne distance od minimalno 1,5 metara u svim okolnostima.
 2. Upozoravaju se svi vlasnici i odgovorne osobe svih pravnih subjekata, udruženja i organizacija drugih oblika na obavezno provođenje preporučenih mjera nošenja zaštitnih maski i socijalne distance, za njihove uposlene, članove, korisnike usluga, klijente, poslovne partnere i druge.
 3. Traži se od svih nadležnih institucija koje se bave kontrolom naloženih mjera od strane nadležnih organa, da provode izrazito pojačan nadzor nad primjenom mjera nošenja maski i pridržavanja socijalne distance, te da izriču kazne u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05).
 4. Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona će, u slučaju daljeg pogoršanja epidemiološke situacije, biti prinuđen da ponovno uvede restriktivne mjere.
 5. Upozoravaju se svi vlasnici i odgovorne osobe svih pravnih subjekata, udruženja i organizacija drugih oblika da će, ukoliko dođe do daljeg pogoršanja epidemiološke situacije, snositi direktnu odgovornost za širenje zarazne bolesti.
 6. U skladu sa trenutnom pogoršanom epidemiološkom situacijom preporučujemo Ministarstvu obrazovanja i nauke TK da razmotri donošenje odluke o zabrani održavanja proslava maturskih večeri osnovnih i srednjih škola, a vjećima roditelja preporučujemo da postupaju u skladu sa odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke TK.
 7. Preporučuje se organima rukovođenja svih zdravstvenih ustanova maksimalno angažovanje svih uposlenih, kako bi se adekvatno pružala zdravstvena zaštita u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.
 8. Traži se od svih zdravstvenih radnika da korištenje godišnjih odmora podrede potrebama funkcionisanja zdravstvenih ustanova.
 9. Traži se od specijalističko-konsultativnih i drugih službi da u što većoj mjeri rasterete JZU UKC Tuzla u smislu maksimalnog iskorištavanja terapeutskih i dijagnostičkih mogućnosti u okviru domova zdravlja.
 1. Krizni štab Ministarstva zdravstva obavještava sva pravna i fizička lica, da se testiranje PCR metodom na COVID-19 vrši isključivo u skladu sa relevantnim preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Svjetske zdravstvene organizacije, te traži poštivanje odluka higijensko-epidemioloških službi, kako u smislu određivanja potreba za testiranjem, tako i u smislu davanja preporuka za izricanje mjere samoizolacije.
 2. Preporučuje se provođenje pojačanih mjera dezinfekcije u svim zatvorenim prostorima u skladu sa mogućnostima (minimalno jednom dnevno u toku radnog vremena).
 3. Smatramo neophodnim iznalaženje načina za što bržu nabavku potrebne medicinske opreme za testiranje (PCR aparat, automatski separator, optimalna količina setova za testiranje – Zavod za mikrobiologiju JZU UKC Tuzla) i ličnih zaštitnih sredstava za sve zdravstvene ustanove.

O b r a z l o ž e nj e

Ukidanjem stanja prirodne nesreće u FBiH, te masovnim nepoštivanjem mjera nošenja zaštitne maske i socijalne distance od strane stanovništva Tuzlanskog kanotna, kao i neprovođenjem kontrole poštivanja mjera od strane nadležnih institucija i odgovornih lica u privrednim i drugim subjektima, došlo je do naglog pogoršanja epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona. Naime, dana 12.06.2020. godine na JZU UKC Tuzla preminula je jedna pacijentica starije životne dobi sa komorbiditetima, a jedna muška osoba mlađe životne dobi nalazi se na respiratoru.

Shodno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, koje kao najznačajniji faktor u borbi protiv daljeg širenja oboljenja navode socijalnu distancu i nošenje zaštitne maske, potrebno se strogo pridržavati navedenih mjera.

Uzimajući u obzir važnost funkcionisanja društva u svim segmentima, Krizni štab Ministarstva zdravstva očekuje odgovornost u provođenju ovih zaključak

VIJESTI

Najnovije vijesti