Nedjelja, 14 Jula, 2024

Najviše žalbi zbog korupcije u zapošljavanju

corruption

Građani kao jedan od glavnih problema u BiH društvu vide  korupciju i nezaposlenost, što pokazuje i podatak da se građani najviše i obraćaju zbog korupcije u procesu zapošljavanja, navode iz Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH).

TI BiH je tokom 2015. godine djelovao u više od 200 slučajeva koje su prijavili građani, a više od 800 građana je kontaktiralo besplatnu telefonsku liniju za prijavu korupcije 0800 55555 i tako dobilo pravni savjet. Ubjedljivo najveći broj prijavljenih slučajeva, kao i prethodnih godina, odnosi se na sektor državne uprave, a građani uglavnom prijavljuju koruptivne prakse zapošljavanja na šta odlazi više od pola ukupnih prijava.

TI BiH je zajedno sa ovim rezultatima Centra za pružanje pravne pomoći predstavio i rezultate istraživanja percepcije građana o korupciji u BiH.
•Rezultati su pokazali da građani kao jedan od glavnih problema u BiH društvu vide upravo korupciju, uz nezaposlenost, koja se najviše ističe, a što pokazuje i činjenica da se građani TI BiH najviše i obraćaju zbog korupcije u procesu zapošljavanja.
•Građani kao institucije/sektore najpodložnije korupciji vide političke stranke, zatim policiju i zdravstvo.
•Na isti način smatraju da su profesije koje najviše dolaze u dodir sa davanjem mita doktori, političari i policajci. Kao institucije koje bi trebale imati vodeću ulogu u borbi protiv korupcije ističu se pravosuđe, a zatim izvršna vlast, koju slijede policija, parlamenti i Agencija za prevenciju korupcije. Zanimljivo je da veći broj građana kao ključne u borbi protiv korupcije vide civilno društvo i TI BiH kao organizaciju, nego što vide ulogu lokalne uprave ili pojedinih agencija za provođenje zakona.
•Četvrtina građana je navela da su bili u prilici da im neko traži mito, a ohrabruje podatak da je 51% građana istaklo da bi prijavilo službenike u situaciji da im traže mito. U isto vrijeme, građani vide i svoju odgovornost u nedostatku borbe protiv korupcije – kao glavne prepreke ističu strah 58% i pasivnost građana, pa tek onda nepostojanje političke volje i neadekvatan zakonski okvir za borbu protiv korupcije.

VIJESTI

Najnovije vijesti