Nedjelja, 1 Oktobra, 2023

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina danas upućeni prema bankama

invalid

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar 2016. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.700.035,58 KM.

 

VIJESTI

Najnovije vijesti