Nedjelja, 14 Jula, 2024

Nedovoljna ulaganja u željezničku infrastrukturu

Delegacija BiH je na 3. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj održanom 13. decembra u Briselu izvijestila da je najveći napredak u posljednjoj godini bio usvajanje energetske strategije.

Ovaj je dokument, između ostalog, preduslov za izdvajanja pretpristupne pomoći EU u sektoru energetike.

Pomaci su, takođe, zabilježeni i u sektoru transporta, a tiču se aktivnosti u vezi s izgradnjom mostova u Gradišci i Svilaju.

Najvećim problemom u sektoru transporta BiH je označila restrukturiranje željezničkih preduzeća i nedovoljna ulaganja u željezničku infrastrukturu, što se posljedično odražava na sigurnost u transportu, pružanje brzih i kvalitetnih usluga prevoza robe i orjentisanje robnog transporta na željeznice.

BiH je informisala delegaciju EU da priprema prvi izvještaj o provođenju Okvirne strategije transporta, koji će biti i javno dostupan. Izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH postignuti su značajni kratkoročni rezultati, a BiH ostaje opredijeljena ispunjenju globalnog UN cilja, a to je 50 posto manje mrtvih u saobraćajnim nesrećama do 2030.

Evropska komisija ukazala je da oblast prevoza opasnih materija u BiH još nije regulisana tako da bude usklađena sa međunarodnim normama.

Evropska komisija je pozvala BiH da što hitnije uskladi zakonodavstvo sa Trećim energetskim paketom u domenu električne energije i prirodnog gasa. BiH treba bolje pratiti kvalitet vazduha i primjenjivati efikasne mjere protiv njegovog zagađenja. BiH je takođe izvijestila o koracima poduzetim na uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112.

(RTV Slon/Akta)

VIJESTI

Najnovije vijesti