Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!

Nezaposlenost u BiH smanjena za 1,54%

U Bosni i Hercegovini je 423.419 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.634 osobe ili 1,54%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 237.719 ili 56,14% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 4.648 osoba (1,43%), u Republici Srpskoj za 1.680 osoba (1,77%) i u Brčko distriktu BiH za 306 osoba (3,50%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.3.2019. godine:

NKV radnika je 117.036 ili 27,64%,

PKV-NSS 7.917 ili 1,87%,

KV 135.648 ili 32,04%,

VKV 1.787 ili 0,42%,

SSS 119.267 ili 28,17%,

VŠS 6.452 ili 1,52% i

VSS 35.312 ili 8,34%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,04%, te radnici sa SSS 28,17%.

U martu je brisano ukupno 19.964 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 13.002 osobe.

Istovremeno je za 7.697 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.985 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 819.410, a od toga je 351.830 žena. U odnosu na januar 2019. godine broj zaposlenih osoba smanjio se za 0,5%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,6%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2019. godine iznosila je 34,4% i u odnosu na januar 2019. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti