Srijeda, 21 Februara, 2024

U novembru smanjena prodaja poljoprivrednih proizvoda na tržnicama u FBiH

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na tržnicama u Federaciji BiH u novembru ove godine iznosila je 1.512.443 KM, što predstavlja smanjenje prodaje za 37.753 KM ili 29,26 posto u odnosu na novembar 2016. godine.

U novembru 2017. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na tržnicama, posmatrano po grupama proizvoda, bilo je sljedeće: povrće 37,6 posto, perad i jaja 18,4, voće 20,2, krompir 4,3 posto, med i vosak 5,8, mlijeko 3,7, žita 1,4 i grožđe 7,4 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

VIJESTI

BIZNIS vijesti