Nedjelja, 21 Jula, 2024

Novi zakon o kulturi u TK bi trebao unaprijediti stanje u toj oblasti

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici utvrdila Prijedlog zakona o kulturi TK kojim se uspostavlja konstrukcija normativnog sistema u kulturi koji je dosad nedostajao, a koji će se izgraditi kroz više posebnih zakona koji se uređuju.

“Tekst Prijedloga zakona o kulturi je prije svega izraz nastojanja da se uredi i unaprijedi stanje o resornoj oblasti. Zakon daje jasne definicije prava i obaveza svih subjekata u kulturi kao glavnih faktora na području TK”, izjavio je na pres-konferenciji ministar za kulturu, sport i mlade TK Zlatan Muratović.

Pored ustanova u oblasti kulture, poseban značaj Vlada Tuzlanskog kantona dala je i udruženjima građana, kao i umjetnicima i stručnjacima u kulturi.

Ovim prijedlogom zakona jasno su definisane djelatnosti u kulturi i konkretni načini za ostvarivanje podsticaja za razvoj kulture na području TK.

“Ovim zakonom se prvi put definiše pojam umjetnika i stručnjaka u kulturi, te se uvodi registar pravnih lica u oblasti kulture i registar fizičkih lica, kao i evidencija o udruženjima građana i fondacija kao nosilaca djelatnosti u kulturi, što bi trebalo da doprinese jačanju njihove pozicije i uloge”, izjavio je Muratović.

Biće uveden i pojam istaknutog stvaraoca u oblasti kulture sa složenim i veoma zahtjevnim uslovima za sticanje tog statusa, te skromnim beneficijama u vidu ostvarivanja ovog prava u vidu godišnje nagrade u visini od jedne do tri neto plate isplaćene u Federaciji BiH.

Fena

VIJESTI

Najnovije vijesti