Utorak, 18 Juna, 2024

Završna faza osnivanja Centra za autizam u TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je na sjednici Nacrta zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam.

Na osnivanje Centra za autizam u tom kantonu se čekalo decenijama. U 2020. i 2019. godini Vlada TK je Udruženju URDOSA uplatila 676 hiljada KM, a krajem 2020. godine predviđeno je još 100 hiljada KM, što je omogućilo da se do kraja 2021. godine dođe u završnu fazu osnivanja Centra za autizam.

“Imamo određenih prijedloga i inicijativa koje će se razmotriti na javnoj raspravi o samom nazivu Javne ustanove Centar za autizam, s obzirom da zakon ide u dalju proceduru”, izjavio je ministar za socijalnu politiku i povratak TK Esad Džidić.

Glavna djelatnost Centra za autizam će biti zdravstvena zaštita, odgoj i obrazovanje, te socijalna zaštita korisnika. Posebna pažnja će biti posvećena detekciji, opservaciji i ranoj intervenciji.

U budžetu tog kantona za narednu godinu biće predviđena sredstva za opremanje i početak rada Centra za autizam u Tuzli.

“Zakon je postavljen vrlo široko da se ne bi došlo u situaciju da u nekom skorom periodu mijenjamo Zakon o osnivanju JU Centar za autizam i kako bi ostvarili osnovne pretpostavke da što prije zaživi ovaj projekt”, izjavio je ministar Džidić.

Javna rasprava po ovom zakonu će trajati 45 dana, nakon razmatranja u Skupštini Tuzlanskog kantona. Objekat Centra za autizam je završen i u fazi je izdavanja upotrebne dozvole.

Data je mogućnost da finansiranje ove ustanove ima samoodrživost uz finansiranje osnivača iz budžeta TK, predviđeno je i lično učešće korisnika usluga u skladu s propisima koje regulišu propisi, također učešće mogu uzeti u finansiranju pravna i fizička lica koja preuzmu obavezu plaćanja smještaja.

RTV Slon

VIJESTI

Najnovije vijesti