Nedjelja, 14 Jula, 2024

Obavještenje o obuci pod nazivom Pisanje i implementacija investicijskih projekata

Gradina

Općina Srebrenik, u sklopu planiranih aktivnosti Gold projekta, obavještava zainteresovana mala i srednja preduzeća na području općine Srebrenik da turska fondacija BIGMEV organizuje petodnevni edukacijski ciklus pod nazivom „Pisanje i implementacija investicijskih projekata“ u cilju privlačenja većeg broja stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu iz Turske. Pored teorijskog znanja, fokus će biti na pisanju i pripremanju projekata tokom trajanja edukacije. Edukacija će biti na engleskom jeziku, a projekti će se pisati na bh. jezicima uz prisustvo prevodilaca. Nakon edukacije, pripremljeni investicijski projekti će biti revidirani i predani na evaluaciju, a zatim će finalizirani projekti biti ponuđeni investitorima u Turskoj. Svi zainteresovani investitori za projekte će biti pozvani u BiH gdje će dobiti mogućnost da se sastanu sa vlasnicima projekata.

Najbliža mjesta općini Srebrenik za održavanje navedene edukcije su:
– Tuzla, termin edukacije 05. – 09.05.2014. godine i
– Brčko 12. – 16.05.2014. godine.

Broj učesnika je ograničen na 15 po mjestu održavanja edukacije. Detaljne informacije o uslovima učešća, rokovima prijave i formular za aplikaciju možete preuzeti  sa web stranice implementatora projekta: www.bigmev.org

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI