Četvrtak, 7 Decembra, 2023

Obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla zajedno sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog kantona, povodom 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, organizuje tradicionalni prijem za predstavnike institucija vlasti, medija i druge građane Tuzlanskog kantona, kako bismo zajedno obilježili ovaj dan.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. decembra proglašeno je 1992. godine rezolucijom 47/3 Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Obilježavanje Dana ima za cilj promicanje razumijevanja pitanja invaliditeta i mobiliziranje podrške za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba s invaliditetom.

Tema obilježavanja 03. decembra 2022. godine je:

“Transformativna rješenja za uključiv razvoj: uloga inovacija u poticanju pristupačnog i pravednog svijeta“.

Globalno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 2022. bit će usmjereno na sveobuhvatnu temu inovacija i transformativnih rješenja za uključiv razvoj, pokrivajući u tri različita interaktivna dijaloga sljedeće tematske oblasti:

  • Inovacije za inkluzivni razvoj osoba s invaliditetom u zapošljavanju (Globalni cilj održivog razvoja 8);
  • Inovacije za razvoj koji uključuje osobe s invaliditetom u smanjenju nejednakosti (Globalni cilj održivog razvoja 10);
  • Inovacija za razvoj koji uključuje osobe s invaliditetom: sport kao primjerni slučaj: sektor u kojem se svi ovi aspekti stapaju; sport kao primjer dobre prakse i mjesto inovacija, zapošljavanja i jednakosti.

Diskriminacija nad osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini je prisutna u svim oblastima života, a prepreke s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju svakim danom poprimaju sve veće razmjere.

I pored Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom čija je BiH potpisnica, kao i ostalih zakonskih propisa koji garantuju ostvarivanje svih prava osobama s invaliditetom, svjedoci smo da je pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, kretanju i svim drugim ljudskim pravima osobama s invaliditetom veoma otežan.

U radu, aktivnostima i zalaganju kroz djelovanje u organizacijama, osobe s invaliditetom svakodnevno pokazuju nezadovoljstvo zbog nedostatka uslova za život i prilika za ostvarenje svojih prava koja im kao ljudskim bićima pripadaju.

U našoj borbi za postizanje pravednog, demokratskog, civilizovanog društva jednakih mogućnosti, neizmjeran značaj ima podrška građana, medija i saradnja sa predstavnicima institucija vlasti. Samo udruženim djelovanjem i partnerstvom možemo osigurati kvalitetan i dostojanstven život za sve građanke i građane u BiH.

Tu smo i ovaj 3. Decembar, ali i svaki drugi dan, da podsjetimo još jednom i ukažemo na važnost uključivanja svih nas u kreiranje boljeg i kvalitetnijeg društva za život za sve.

To možemo postići stvarajući jednake prilike i uslove za dostojanstven život osoba s invaliditetom, kako bii oni sami mogli dati svoj doprinos zajednici, bez sramnog obilježja da predstavljaju teret našoj državi.

Osobe s invaliditetom žele da se obrazuju, da rade i da žive od svog rada, da zasnivaju porodice, da imaju izbor i da odlučuju o svojim životima, da žive dostojanstveno.

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona još jednom želi podsjetiti da smo svi mi jednako važne karike naše zajednice, te da moramo uticati na promjene koje će smanjiti jaz kada je riječ o razumijevanju kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Ravnopravnost i inkluzija osoba s invaliditetom u sve životne tokove treba da budu zajednička misija svih nas, svaki dan, poručili si iz UG “Lotos”.

VIJESTI

Najnovije vijesti