Ponedjeljak, 20 Maja, 2024

Od 1. januara veće plate budžetskim korisnicima u TK

Uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave od 1. januara naredne godine bit će povećane plate za 6,5 posto. Kantonalna Vlada izmijenila je Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plata u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Time su se stekli uslovi za povećanje plata budžetskim korisnicima.

”Promjena koeficijenata će stupiti na snagu od 1.1.2019. godine. U slučaju da bude usvojen Budžet, ali obzirom da smo pri kraju godine a Budžeta nema, ići će primjena od usvajanja Budžeta za 2019. godinu uz korekciju plaća za period od 1.1. do usvajanja Budžeta”, navodi Armela Topuzović, sekretar Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

To znači da, u svakom slučaju, budžetski korisnici neće biti ”zakinuti” za veće plate, kad god da Budžet bude usvojen.

Kantonalna Vlada prihvatila je Informaciju o odrađivanju pripravničkog/volonterskog staža u ovoj godini. Tako je 490 pripravnika sa visokom stručnom spremom odradilo pripravnički/volonterski staž u različitim ustanovama. Za te namjene izdvojeno je nešto više od 700 hiljada KM.

”Ono što je karakteristično i standardno je da je u 2018. godini najviše sredstava za odrađivanje pripravničkog/volonterskog staža izdvojila Vlada preko Ministarstva za boračka pitanja, sredstva od 474 hiljade KM. Što se tiče grada i općina sa područja TK i oni su izdvajali sredstva”, ističe Anto Iljkić, sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. (RTV SLON)

VIJESTI

Najnovije vijesti