Srijeda, 29 Novembra, 2023

Održan sastanak o finansiranju Opće bolnice u Gračanici

Finansijsko poslovanje i rad Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović” u Gračanici bila je tema jučerašnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona s direktorom ove ustnove Almirom Sakićem. Tokom sastanka ukazano je na probleme u finansiranju usluga, a time i rada bolnice u Gračanici.

Premijer Vlade TK Jakub Suljkanović je najavio da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona radi na pripremi Finansijskog plana Zavoda za 2019. godinu, te će se prilikom njegove izrade posebno voditi računa i nastojati osigurati neophodna sredstva za finansiranje rada gračaničke bolnice. Također, premijer je zatražio i da menadžment u što skorije vrijeme uradi dubinsku analizu koja će pokazati obim usluga koje se u Bolnici pružaju, te nivo finansiranja iz zdravstvenog fonda. Imajući u vidu značaj Bolnice za region, te činjenicu da njoj gravitiraju stanovnici 5 općina, ta analiza bit će temelj da Vlada TK i resorno ministarstvo u narednom periodu poduzmu određene aktivnosti na popunjavanju kapaciteta Bolnice, a što će se direktno odraziti i na nivo finansiranja.
Osim premijera Suljkanovića i direktora Sakića, sastanku su prisustvovali  i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, ministar finansija Miralem Nuhanović, savjetnik premijera Muzafer Brigić, te rukovodilac Ekonomsko – finansijske službe u Bolnici Enisa Isaković.

Autor: O.M.

VIJESTI

Najnovije vijesti