Petak, 14 Juna, 2024

Opće stanje kvaliteta zraka je izuzetno nepovoljno

I dalje traje epizoda povećanog zagađenja zraka na području većeg broja gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Zagađenje zraka je najizraženije u kotlinama u kojima su smješteni neki od najvećih gradova i industrijskih centara.

Na svim mjernim mjestima u Federaciji BiH zabilježena su prekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti (>50 ug/m3) za koncentracije lebdećih čestica u zraku.

U Zenici , Živinicama i Lukavcu su jučer izmjerene, osim lebdećih čestica, i prekomjerne koncentracije sumpor-dioksida.

U narednim se danima ne očekuju značajne promjene meteoroloških uslova koji bi uslovili poboljšanje stanja kvaliteta zraka.

Opće stanje kvaliteta zraka je izuzetno nepovoljno, tim više što u pojedinim gradovima ova epizoda zagađenja traje sa vrlo kratkim prekidima već gotovomjesec i po dana. Ovakvo stanje je izuzetno nepovoljno po zdravlje građana jer dugoročna izloženost povišenim koncentracijama lebdećih čestica može izazvati i ozbiljne zdravstvene posljedice.

Zdravstvene institucije su nadležne za izdavanje obavijesti i savjeta građanima o ovom pitanju kao i upute o ponašanju građana u ovakvim situacijama.

VIJESTI

Najnovije vijesti