Nedjelja, 14 Jula, 2024

Općinu Srebrenik posjetio direktor Agencije za vodno područje rijeke Save

Danas je Općinu Srebrenik posjetio direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sead Delić sa saradnicima.
Domaćin  je bio općinski načelnik dr. Nihad Omerović sa svojim savjetnicima i saradnicima, a razlog posjete i tema današnjeg razgovora jeste daljnja saradnja Agencije i Općine Srebrenik, na prevenciji opasnosti i zaštiti od poplava rijeke Tinje i njenih pritoka.
Agencija za vodno područje rijeke Save je do sada uližila značajna sredstva u saniranje kritičnih tačaka na koritu rijeke Tinje, a sve u cilju zaštite naših naselja, proizvodnih pogona, putne infrastrukture i materijalnih dobra naših stanovnika i naše lokalne zajednice.
Gospodin Delić je Općinskog načelnika upoznao i sa  planovima za 2017-tu godinu, te informisao da su za Općinu Srebrenik odobrena sredstva u iznosu od oko 400.000 KM za korićenje i sanaciju udarnih tačaka na koritu rijeke Tinje.
Takođe, lijepa vijest je da se s novom građevinskom sezonom očekuje i početak aktivnosti, raspisivanje javnog poziva i odabir najpovoljnijeg ponuđača za radove na prosijecanju novog korita rijeke Tinje, nizvodno od Koprića mosta u dužini od oko 1.500 metara, a čija ukupna vrijednost iznosi 2,4 miliona KM.
Općina Srebrenik je iz budžete već izdvojila 800.000 KM za eksproprijaciju zemljišta i rješavanje imovinskih odnosa, te time izvršila sve svoje obaveze po pitanju ovog značajnog projekta.
Agencija Slivovi rijeke Save je pružila svoju maksimalnu i stručnu podršku ovome  projektu, a sredstva je obezbijedila Delegacija EU u BiH, putem  agencije.
Javni poziv i sve procedure vezane za navedeni projekat vodit će Delegacija EU u BiH, koja nam je i odobrila sredstva u visini 1, 6 miliona  KM.
Općina je već izdala i građevinsku dozvolu za ovaj projekat, a kako je istakao općinski načelnik dr. Nihad Omerović, očekuje se skoru ralizacija ovog projekta i brzo okončanje tenderske procedure.
Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save,  Sead Delić je pohvalio Općinu Srebrenik, istrajnost i upornost općinskog načelnika Nihada Omerovića, kao  i rad općinskih službi, istakavši da mogu biti i za primjer drugima kada se radi o stručnosti i efikasnosti u pripremama projekata vezanih za zaštitu od poplava u slivu rijeke Tinje i njenih pritoka. 
Općinski načelnik se zahvalio direktoru Deliću i njegovim najbližim sradanicima na današnjoj posjeti i podršci koju pružaju našoj Općini, a sve u cilju otklanjanja opasnosti od poplava.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI