Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Ovo je tekst izmjena Zakona o radu FBiH: Ako poslodavcu opadnu prihodi, može radniku smanjiti plaću

Vlada FBiH usvojila je na jučerašnjoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH kojim se predviđa da poslodavac može smanjiti plaću radnicima ukoliko mu prihodi opadnu za najmanje 20 posto.”Ukoliko je kod poslodavca usljed proglašenog vanrednog stanja ili nesreće došlo do pada prihoda od najmanje 20 posto u odnosu na isti period u protekloj godini, poslodavac može svojom odlukom izvršiti umanjenje plaće radnicima. Plaća umanjena u smislu navedenog ne može biti niža od najniže plaće u Federaciji BiH”, predviđa novi tekst Zakona o radu FBiH.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH također predviđa da se puno i nepuno radno vrijeme može preraspodijeliti.

“Radnicima kojima je radno vrijeme skraćeno može se izvršiti umanjenje plaće srazmjerno broju radnih sati za koje je radno vrijeme skraćeno, s tim da se plaća može smanjiti najviše do iznosa od 35 posto od ugovorene plaće radnika i poslodavca, a koja ne može biti niža od najniže plaće u Federaciji BiH”, stoji u Nacrtu zakona izmjena i dopuna Zakona o radu.

Navodi se također da za vrijeme proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji BiH, poslodavac može na osnovu zahtjeva radnika ili svojom odlukom utvrditi radniku plaćeno odsustvo u trajanju najduže do 30 radnih dana u toku jedne kalendarske godine.

“Kriterije za ostvarivanje prava na plaćeno odsustvo za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji utvrdit će poslodavac pravilnikom o radu ili općim aktom, uz prethodne konsultacije sa sindikatom, odnosno vijećem zaposlenika, imajući u vidu zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika na radu, odnosno opravdane razloge radnika”, navodi se u novom tekstu izmjena i dopuna Zakona o radu.

U tekstu nacrta predviđa se također da poslodavac na osnovu zahtjeva radnika, za vrijeme proglašenog stanja nesreće ili vanrednog stanja u FBiH, može odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju najduže do 30 dana.

Predviđa se također da se važeći kolektivni ugovori usklade s odredbama ovog zakona i to 45 dana nakon stupanja zakona na snagu.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH upućen je u parlamentarnu proceduru.

Izvor: Klix.ba

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE