Srijeda, 21 Februara, 2024

U periodu januar – oktobar 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 4.264.429.966 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici
Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2018. godine uplatili 4.264.429.966
KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za
286.616.293 KM više u odnosu na januar – oktobar 2017. godine ili iskazano u
procentu više za 7,21%

VIJESTI

Najnovije vijesti