Subota, 24 Februara, 2024

Pobijedimo isključenost – svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje

Zakon kaže da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. Međutim, određeni broj djece u Bosni i Hercegovini ne pohađa osnovnu školu iz različitih razloga, najčešće siromaštva, disfunkcionalnih porodica, nasilja u porodici, zanemarivanja djece, života u udaljenim krajevima, odlaska roditelja na privremeni rad u inostranstvu zemlje, itd.

Save the Children se bavi ovim problemom kroz više projekata, a danas je održana završna konferencija projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“koji se od 2016. godine provodi u Bosni i Hercegovini (BiH) i u Srbiji.Cilj projekta je da se spriječi odustajanje djece od obaveznog školovanja, da se motivišu ne samo da završe osnovnu školu već i da nastave školovanje, jer svako dijete zaslužuje dobar početak i jednake šanse.

Projektom je obuhvaćeno 1657djece, 3372 roditelja, 28 škola i 1149 nastavnika/ca.Sveobuhvatne aktivnosti usmjerene su kako na konkretnu pomoć djeci, u vidu užina, školskog pribora i prijevoza u školu, pa do radionica za roditelje i nastavno osoblje, uključujući formiranje i Kutaka za roditelje u svih 28 škola.

„Danas govorimo o rezultatima ovog trogodišnjeg projekta, ali i zadacima koji ostaju nadležnim institucijama kako bi se osiguralo da se sve ono što je urađeno u protekle tri godine sada i sistemski riješi, kroz referalne mehanizme. Jedan Potokol o interresornoj saradnji urađen je za cijelo područje Federacije BiH, a sada se očekuje da kantonalne vlasti na područjima gdje smo radili taj Protokol prilagode svojim okruženjima i da ga potpišu sa predstavnicima ministarstava i drugih institucija. Potrebno je da se radi na interresorni način, jer ovo nije problem kojim treba da se bave samo obrazovne vlasti, već i drugi resori, socijalni sektor, obrazovni, sektor zdravstva, i samo na taj način se može osigurati dugoročniji efekat,“ ističe direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Projektom je pružena direktna podrška djeci iz osjetljivih grupa kroz užine, prevoz i školski pribor.Osim direktne materijalne podrške, projekat podržava djecu i kroz uključivanje njihovih roditelja i porodica putem specijalno osmišljenih edukacijau cilju unapređenja roditeljskih kompetencija.

U nekim područjima BiH otišlo se i korak dalje, te je djeci omogućeno da nadoknade propušteno.

„U Tuzlanskom Kantonu fokusirali smo se na osnovno pravo na obrazovanje, projekat namjenjen djeci koja su prerasla svoje generacije, djeci koja su bila van obrazovnog sistema i onda im je data jedna mogućnost, da za jednu školsku godinu završe dva razreda, tako da su djeca koja nisu bila uključena u školski sistem, koja su bila na ulici, na taj način vraćena u školske klupe,“ kaže predstavnik OŠ Kreka Tuzla Damir Gazdić.

Projektom se pokazalo da boljom podrškom djeci, porodicama i školama može se spriječiti rano napuštanje školovanja.

„Približili smo roditelje školi, počeli su češće da dolaze, da sarađuju sa školom, a i djeca su bila zadovoljna što su roditelji prisutni u školi mnogo više nego do sada,“ smatra nastavnica razredne nastave u Prvoj osnovnoj školi Bugojno Fatima

VIJESTI

Najnovije vijesti