Subota, 20 Aprila, 2024

Podržite izgradnju Malog porodičnog doma u Tuzli

Ova vrsta smještaja predstavlja idealno rješenje za privremeni smještaj djece kojoj nije moguće obezbijediti porodični oblik zbrinjavanja. Mali porodični dom je „obična kuća u običnoj ulici“ u kojoj je smješteno 12-ero djece bez advekvatne roditeljske brige.

 

Sarajevo, 22. maj 2018. – Mali porodični dom projekat je organizacije ”Hope & Homes for Children”, a predstavlja jedan od alternativnih oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Prvi takav objekat razvijen je u Zenici 2008.godine, kao rezultat reforme zaštite djece,u skladu sa savremenim principima brige o djeci bez roditeljskog staranja. Smještajni kapacitet ove vrste ustanove je 12-ero djece, čime se pruža mogućnost posvećivanja svakom djetetu pojedinačno i praćenje djeteta u svakom pogledu njegovog razvoja.

 

”Mali porodični dom je obična kuća u običnoj ulici u kojoj svakodijeteima prostora, pažnju i uslove u kojima može zadovoljiti svoje potrebe. Obzirom da je Mali porodični dom  integrisan u lokalnu zajednicu, djeca se druže sa drugom djecom iz susjedstva, stiču prijatelje i znatno se smanjuje stigmatizacija te djece. Zbog toga ova vrsta privremenog smještaja predstavlja idealno rješenje za privremeni smještaj djece kojoj nije moguće obezbijediti porodični oblik zbrinjavanja. To se najbolje pokazalo u praksi kroz rad sa djecom, a oni se u Malim porodičnim domovima osjećaju zaštićeno, zadovoljno i doživljavaju ihkao kao svoj pravi dom,” – istakla jeAnisijaRadenković, direktoricaorganizacije”Hope & Homes for Children” u BiH.

 

Organizacija ”Hope &Homesfor Children”pokrenula je incijativu osnivanja Malog porodičnog doma i u Tuzli. Projekat transformacije započeo je 2011. godine kada su u Dom za djecu bez roditeljskogstaranja uvedenenoveusluge i unaprijeđenepostojeće. Koncept se zasniva na zamjenidosadašnjegnačinazbrinjavanjadjece u ustanovivelikogsmještajnogkapacitetasa adekvatnijimalternativama. To podrazumijevaorganiziranjesmještajadjece bez roditeljskogstaranja u manje objekte, poput Malogporodičnogdoma.

 

‘’Tokom prethodnihgodinaurađenoje mnogo toga kada je u pitanju rad s djecom. Urađena jedetaljnaanaliza potreba djecesmještene u Dom. Uskladu s timpotrebamaformiranojePrihvatilište, zatimMaterinskidom za smještaj majki s djecom i trudnica i Dnevnicentar. Također, formiranje i Mobilnitim, koji je na raspolaganjusvakomdjetetu ili mladojosobi koji odlaze iz Doma i vraćaju se u svoje biološkeporodice, ili hraniteljskeporodice, ili su u procesuosamostaljivanja.’’ – istakla jeAnisijaRadenković, direktoricaorganizacije”Hope & Homes for Children” u BiH.

 

To su sve koraci koji vode poboljšanju uslova za životdjece bez roditeljskogstaranja i u konačnicistvaranjupreduslova za početakizgradnjedoma u Tuzli. Međutim da bi projekat u potpunosti zaživio, neophodna su dodatnafinansijska sredstva.Stoga, svi oni koji se žele uključiti u akciju stvaranjajednogtakvogporodičnogokruženja za djecu u Tuzli sredstva mogu doniratiorganizaciji‘’Hope and Homes for Children’’ u BiH.

Više informacija o uplatamapronađite na zvaničnoweb straniciorganizacije.

VIJESTI

Najnovije vijesti