Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Porezna uprava Federacije BiH – U 312 kontrola otkrivena 83 neprijavljena radnika i zapečaćeno 48 objekata

Porezna uprava Federacije BiH je 12. oktobra 2018. godine na području Federacije BiH izvršila ukupno 312 inspekcijskih nadzora kojim su obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju građevinsku djelatnost, ugostiteljsku djelatnost, trgovinsku i djelatnost priređivanja igara na sreću klađenjem. U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave FBiH otkrili su 83 neprijavljena radnika, 94 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune, 24 objekta u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja nadležnog organa i 24 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je  48 objekata, a u 167 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od  458.600 KM.

Rezultati provedenih kontrola od 12.10.2018 godine prikazani su u sljedećoj tabeli:

 

Kantoni

 

Br. kontrola

 

Rad

bez odobrenja

 

Broj nepr. radnika

 

Neinsta-lirani
fiskalni  uređaj

 

Neevide-ntiranje prometa

 

Br. zape-

čaćenih

objekata

 

Br. kontrola u kojima su izdati prekr.

nalozi

 

Iznos

kazni

(KM)

Sarajevski 73 5 33 5 19 9 33 92.700
Bosansko-podrinjski 2 0 0 0 0 0 0 0
Unsko-sanski 23 0 3 0 7 3 11 31.000
Srednjobosanski 30 0 4 0 11 0 19 46.200
Zeničko-dobojski 36 3 9 0 9 6 18 56.200
Hercegovačko-neretvanski 44 15 16 16 23 17 30 56.700
Zapadno-hercegovački 20 0 3 0 3 3 12 23.200
Kanton 10 15 0 2 1 3 1 7 23.800
Tuzlanski 60 1 13 2 18 9 33 119.300
Posavski 9 0 0 0 1 0 4 9.500
UKUPNO 312 24 83 24 94 48 167 458.600

 

Prilikom inspekcijskog nadzora građevinske djelatnosti na 9 gradilišta u Kantonu Sarajevo kao podršku inspektorima Porezne uprave pružili su pripadnici Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo. Porezna uprava se zahvaljuje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na pruženoj podršci koja je doprinijela da Porezna uprava izvrši svoje zadatke.

Porezna uprava Federacije BiH je u cilju otkrivanja neprijavljenjih radnika, neevidentiranja prometa i obavljanja djelatnosti bez rješenja za rad izvršila ukupno 15.138 brzih kontola, a rezultati istih su prikazani u sljedećoj tabeli:

Rezultati rada provedenih dosadašnjih akcija
Kantoni Ukupan broj kontrola Rad bez odobrenja Br. nepr. radnika Neinsta-

lirani

fiskalni uređaj

Nevidenti-

ranje

prometa

PODUZETE MJERE
Br. zapečaćenih objekata Br. kontrola u kojima su izdati prekršajni nalozi Iznos prekršajnih naloga (KM)
Sarajevski 3.997 868 2.027 595 1.303 1.152 2.524 5.184.150
Tuzlanski 2.332 137 679 186 664 487 1.388 3.454.340
Hercegovačko-neretvanski 2.112 253 571 262 654 431 1.089 2.741.700
Zeničko-dobojski 2.146 390 979 65 583 416 1.157 3.946.150
Srednjobosanski 1.381 137 428 60 379 199 869 2.084.930
Unsko-sanski 1.206 111 274 88 424 233 772 1.746.622
Kanton 10 732 24 87 93 206 91 379 974.800
Zapadno-hercegovački 682 32 100 40 159 87 463 954.310
Posavski 340 2 46 8 87 20 154 474.300
Bosansko-podrinjski 210 2 12 7 46 12 100 365.000
UKUPNO 15.138 1.956 5.203 1.404 4.505 3.128 8.895 21.926.302

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Svoj novac koristite za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac trošite na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele da izvršavaju svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa. Zbog toga ne treba da bježite od inspektora Porezne uprave kao što je to bilo u posljednoj kontroli.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate.

Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava naglašava da države koje nemaju uređen porezni sistem su na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država. Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333, i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

VIJESTI

Najnovije vijesti