Ponedjeljak, 26 Februara, 2024

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-novembar 2023. godine uplatili 6.674.319.789 KM javnih prihoda

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-novembar 2023. godine uplatili 6.674.319.789 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za 891.598.857 KM, ili za 15,42 %, a u odnosu na januar-novembar 2019. godine više za 1.878.668.206 KM ili za 39,17 %. Uplate javnih prihoda u periodu januar-novembar 2023. godine u odnosu na januar-novembar 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.Kantonijanuar-novembar  2022januar-novembar  2023Index  (jan-novembar  23/22)razlika u KMučešće u ukupnoj naplati (%)
1.Sarajevski2.150.508.5692.467.099.217114,72316.590.64836,96
2.Tuzlanski989.224.3631.137.670.678115,01148.446.31517,05
3.Zeničko – dobojski766.112.113845.091.251110,3178.979.13712,66
4.Hercegovačko-neretvanski653.524.495788.664.549120,68135.140.05411,82
5.Srednjobosanski432.164.531510.058.243118,0277.893.7127,64
6.Unsko – sanski344.185.121388.429.586112,8544.244.4665,82
7.Zapadnohercegovački219.792.218264.918.716120,5345.126.4983,97
8.Kanton 10106.178.469126.284.970118,9420.106.5011,89
9.Bosansko – podrinjski61.508.88273.968.014120,2612.459.1311,11
10.Posavski59.522.17072.134.565121,1912.612.3951,08
Ukupno 5.782.720.932  6.674.319.789  115,42  891.598.857  100,00  

Struktura naplate javnih prihoda za period januar-novembar 2023. godine je sljedeća:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 621.680.912 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 591.861.606 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 86.881.379 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 41.824.477 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 422.704 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu  693.469.173 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 55.914.456 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 11.502.775 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 4.988.974 KM. 

U periodu januar-novembar 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 4.563.849.872 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – novembar 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.557.150.768 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.795.853.625 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 210.845.478 KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2023. godine je 545.619. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.11.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 540.367, ovaj broj veći je za 5.252, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.10.2023. godine kada je iznosio 545.038, veći je za 581.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
KantonBroj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2023.Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2022.Razlika 2023 – 2022
Kanton Sarajevo148.016145.8822.134
Tuzlanski kanton104.680104.573107
Zeničko-dobojski kanton88.02287.442580
Hercegovačko-neretvanski kanton56.52955.2331.296
Srednjobosanski kanton52.45852.538-80
Unsko-sanski kanton39.14438.934210
Zapadnohercegovački  kanton22.46121.695766
Kanton 1011.71911.66653
Bosansko-podrinjski kanton7.5417.552-11
Posavski kanton5.8195.820-1
Republika Srpska8.3428.146196
Brčko distrikt8888862
Ukupno:545.619540.3675.252

Stanje broja zaposlenih na dan 30.11.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/30_11_2023.pdf .

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.11.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 100.036 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.375.517.806,30 KM.

U odnosu na 30.11.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.294, a evidentirani promet u novembru 2023. godine je veći u odnosu na novembar 2022. godine za 167.732.246,97 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.11.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.571 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.11.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 445.625.184,53 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u novembru 2023. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 128.672,41 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec novembar 2023. godine možete preuzeti na linku: https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/30112023.pdf .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

VIJESTI

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime

BIZNIS vijesti