Srijeda, 21 Februara, 2024

Poskupio prevoz, hrana, namještaj, odjeća…

Potrošačke cijene u maju 2019. godine, više su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 0,9%, Hrana i bezalkoholna pića i Odjeća i obuća za 0,6%, Rekreacija i kultura za 0,4% i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3%.

Cijene su niže u odjeljcima: Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti i Zdravstvo za 0,3% i Komunikacije za za 0,2%.

U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U maju 2019.godine u odnosu na maj 2018. godine, cijene su više za 1,0% (godišnja inflacija). 

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti