Utorak, 23 Jula, 2024

Poslije pilećeg mesa, peradari žele osigurati izvoz jaja u EU

Koordinacioni odbor živinara/peradara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razgovarao je o rezultatima zagovaranja liberalizacije tržišta Evropske unije za proizvode od pilećeg mesa, te narednim koracima po pitanju izvoza rasplodnih i konzumnih jaja u EU.

– Koordinacioni odbor je pokazao da je neophodno jedinstveno djelovanje sektora. Važno je zagovarati reforme na polju legislative, podsticajne mjere, a istovremeno i raditi na korektnom odnosu unutar peradarskog sektora – rekao je predsjedavajući Odbora Edin Jabandžić.

U cilju izvoza pilećeg mesa naredna tačka je, kako kaže direktor Ureda za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba, donošenje i objavljivanje izmijenjene Uredbe broj 798/2008.

– Zatim idemo sa izdavanjem rješenja objekata, a svako ko smatra da ispunjava uslove se također može prijaviti. Poslije izvršenih provjera, rješenja se zatim upućuju Evropskoj komisiji, nakon čega se isti uvrštavaju u listu odobrenih objekata unutar desetak dana. Nakon toga se ostavlja period od mjesec dana državama-članicama EU za komentar, te po tome slijedi finalna objava, lista postaje validna 10 do 15 dana nakon objave, a objekti mogu izvoziti u EU – dodao je Kalaba.

Predstavnici USAID-a i Ambasade Švedske, koji podržavaju peradarski sektor kroz USAID/Sweden FARMA II projekt, očekuju pozitivne ekfekte u sektoru peradarstva BiH kroz povećanje izvoza, otvaranja radnih mjesta i podsticanja novih investicija.

– Nastavljamo sa ovim procesom, s ciljem povećavanja konkurentnosti sektora peradarstva u BiH. To potvrđuje i činjenica da je Koordinacioni odbor s predstavnicima Ureda za veterinarstvo BiH, te USAID/Sweden FARMA II razgovarao o narednim koracima i aktivnostima za poboljšanje pristupa tržištu i  uklanjanju prepreka za izvoz rasplodnih i konzumnih jaja u EU – poručio je direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti