Srijeda, 21 Februara, 2024

Potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika metalne industrije

Snježana Dropuljić, predsjednica Grupacije poslodavaca za djelatnost metalne industrije pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Bajro Melez, predsjednik Sindikata metalaca FBiH, potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala.

Ovaj Kolektivni ugovor je rezultat višemjesečnih pregovora i kompromisa kojeg su napravile obje strane.

“Bitno je napomenuti da je došlo do povećanja minimalne satnice sa 2,31 na 2,75 posto, što u predstavlja povećanje najniže satnice za 15-18 posto  ”, istaknula je Dropuljić.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom, također, su zadržani topli obrok i regres u iznosima koji su nepromijenjeni u odnosu na ranija rješenja, iako je Vlada FBiH u međuvremenu planirala oporezovati topli obrok i regres.

Kolektivni ugovor predviđa i direktno dogovaranje prava između radnika i poslodavaca, čime se želi potaknuti pregovaranje na nižim nivoima.

Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost metalne industrije u FBiH definisana su pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, utvrđene minimalne satnice, definirana osnova plaće, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada. Također, definisana su prava i obaveze o prekovremenom radu, noćnom radu, radu u dane državnih praznika i radu u dane sedmičnog odmora.

“Ugovorom su definisana i prava na ostvarivanje toplog obroka, pravo na regres za godišnji odmor, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, pravo na otpremninu, uvjeti za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, te otkazivanje kolektivnog ugovora”, istaknuo je Melez.

VIJESTI

BIZNIS vijesti