Petak, 14 Juna, 2024

Potpisani ugovori o zapošljavanju 37 boraca

Ugovore o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za samozapošljavanje/zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice potpisali su jučer ministar za boračka pitanja Enes Gegić i kandidati i kompanije koje su nakon javnog poziva ostvarili pravo na ovaj vid podrške Kantonalne vlade. Potpisivanju je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.

Za realizaciju ovog projekta i podršku zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračkih kategorija Vlada TK je izdvojila 500.000 KM. Ovaj projekat ima jednu socijalno-ekonomsku dimenziju, a na prvom mjestu to je rješavanje egzistencijalnih pitanja određenog broja pripadnika boračke populacije. Projekat ima svoje dvije komponente. Jedna je samozapošljavanje i za te namjene je planirano 300.000 KM, a druga je zapošljavanje pripadnika boračkih kategorija u nekom od postojećih privrednih subjekata, za što je planirano 200.000 KM.
„Ovom prilikom želim izraziti svoje zadovoljstvo što Vlada na ovaj način rješava osnovna statusna i egzistencijalna pitanja boračke populacije. Danas se želim zahvaliti i predstavnicima 9 pravnih lica, njihovim vlasnicima i direktorima, što su se prijavili na ovaj javni poziv i time izrazili želju da prime jednog ili više pripadnika boračke populacije. Također, za 19 aplikanata, koji projektom samozapošljavanja rješavaju svoj radni status, želim izraziti svoje čestitke i zaželjeti im sreću i uspjeh u radu”, rekao je premijer Suljkanović.

VIJESTI

Najnovije vijesti