Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Potvrđena optužnica protiv Eldina Brčaninovića (58) iz Živinica, bivšeg direktora Konjuh d.d Živinice

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Eldina Brčaninovića (58) iz Živinica, bivšeg direktora firme Konjuh d.d Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Postoji osnovana sumnja da Brčaninović, u periodu od novembra 2007. do kraja 2010. godine kao direktor firme Konjuh, nije prijavio Nadzornom odboru da kao jedan od osnivača firme BH Pelete sa udjelom od 25%, ima direktan interes, te je na sjednicama Uprave inicirao  ulaganje Konjuha u dva projekta  tako ulazeći u bitan poslovni odnos sa firmom BH Pelete predstavljajući je kao  renomiranu firmu i izvođača radova vezanih za pokretanje postrojenja za proizvodnju peleta zajedničkim finansijskim sredstvima ove dvije firme. Time je postupao suprotno Zakonu o privrednim društvima FBiH i Statutom Konjuha, zloupotrijebio svoj položaj i  rukovodio se interesima firme BH Pelete a ne interesima Konjuha.

Tako je zaključio ugovor o poslovnom odnosu prema kojem je firma BH Pelete isporučilac opreme za Konjuh i izvođač radova na rekonstrukciji  kotlovnice za potrebe proizvodnje peleta. Nakon kreditnog zaduženja Konjuha, kojeg je sam inicirao, odobrio je da se firmi BH Pelete unaprijed, u više navrata, isplate veći iznosi novca za izvođenje rekonstrukcije, a da prije toga nije pribavio potrebne elaborate i tehničku dokumentaciju niti obavio sve što je potrebno kako bi došlo do realizacije ovog projekta te prekršio odredbe Zakona o termoenergetskoj  inspekciji TK.  Krešeći odredbe Zakona o finansijskom poslovanju FBiH,  također nije poduzeo potrebne  mjere u cilju praćenja  redoslijeda plaćanja i omogučio  plaćanje cjelokupnog iznosa unaprijed,  prije primopredaje, iako je znao da ugovorom nije  naznačena vrsta, količina, kvalitet i vremenski okvir radova, da firma BH Pelete nije ispunjavala uslove za obavljanje termoenergetskih radova, te da nije izvršena primopredaja radova i da rekonstrukcija nije realizirana. Na taj način je firmi BH Pelete pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM, kao razliku između fakturisanog i isplaćenog iznosa  i stvarno uloženog novca BH Peleta u rekonstrukciju.

Također,  tokom 2009. godine je odobrio plaćanje  fakture firmi BH Pelete u iznosu od 105.000 KM za obavljanje radova na nadstrešnici na kotlovnici u krugu Konjuha iako je znao da ova firma nije isporučila materijal niti obavila radove, da organi upravljanja i odlučivanja u Konjuhu nisu razmatrali niti donijeli odluku o izgradnji nadstrešnice i tako pribavio BH Pelete korist u pomenutom iznosu.

Dakle, čineći u sticaju dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja je pribavio firmi BH Pelete korist u ukupnom iznosu od oko 475.000 KM.

Tokom istrage koju je provodilo ovo Tužilaštvo, uz druge pribavljene dokaze, su urađeni i ekonomsko, građevinsko, mašinsko i elektro vještačenje.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da Brčaninoviću, po pravosnažnosti presude, izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja dužnosti  direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od 5 godina.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti