Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Povratnici u RS i dalje imaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu

Kao i prethodnih godina Vlada TK je i danas donijela odluku kojom se povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku i u 2019. godini omogućava kontinuitet ostvarivanja prava nakorištenje primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konsultativne i vanbolničke dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava. Uslovi za ostvarivanje ovih prava su dokaz da je povratnik imao status raseljenog lica i CIPS-ovu ličnu kartu izdatu u općini u entitetu Republika Srpska. Sredstva potrebna za finansiranje ovog prava obezbjeđuju se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz ukupnih sredstava namijenjenih za neposrednu zdravstvenu zaštitu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u visini do 1.785.000,00 KM.
Također, u cilju obezbjeđenja adekvatne zdravstvene zaštite povratnika u RS tokom tekuće 2018. godine neophodno je obezbijediti dodatna sredstva za zdravstvene ustanove sa područja grada Tuzle i općine Banovići. S tim u vezi, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, te time osigurala nedostajuća sredstva zatekuću godinu.

Ostale odluke

 Vlada je danas prihvatilaizmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskogkantona za 2018. godinu, sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu, kao i Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2019.godinu i Planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2018. godinu.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti