Utorak, 5 Decembra, 2023

Predstavljen projekat ‘Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH’

Projekat “Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH” prezentiran je na konferenciji koju je upriličila organizacija SOS Dječija sela BiH. Taj projekat se implementira u suradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz finansijsku podršku njemačke vlade, saopćeno je.

Cilj je jačanje sistema socijalnih usluga i pripadajućih standarda te jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka putem metodologija koje garantuju bolju zaštitu i kvalitetnije usluge za ranjive grupe u društvu.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici vlasti, Evropske unije te institucija i organizacija koje rade na unapređenju sistema socijalne zaštite u BiH.

Tokom implementacije projekta, partneri će realizirati niz zajedničkih aktivnosti kako bi ostvarili cilj svih aktera u procesu – unaprijeđen, standardiziran i ojačan sistem socijalne zaštite u BiH.

Težište aktivnosti će biti na nekoliko procesa čiji su planirani ciljevi podrška standardizaciji i kvalitetu pružanja socijalnih usluga, jačanje kapaciteta 200 lokalnih stručnjaka za korištenje metodologija: PRIDE – obuka hraniteljskih porodica i profesionalaca, Case Management – proces vođenja slučaja, Unapređenje sistema upravljanja bazama podataka centara za socijalni rad i edukacija profesionalaca o korišćenju baze i javna kampanja zagovaranja za podizanje svijesti javnosti o važnosti unapređenja sistema pružanja socijalnih usluga.

Motiv SOS Dječijih sela BiH za pokretanje ovakvog procesa izmjena politika i praksi je u tome što je 120,000 djece u BiH u riziku od gubitka roditeljske brige, a oko 2.000 djece je već ostalo bez roditeljske brige. Polovina je smještena u institucijama, što ima ozbiljan uticaj na razvoj, naročito male djece, uključujući doživotnu društvenu isključenost i segregaciju.

Nadalje, ne postoji ujednačena i sveobuhvatna pravna osnova s jasnim standardima kvalitete i procedurama za pružanje usluga socijalne brige. Stručnjaci se suočavaju s nedostatkom definiranih obaveznih metoda, standarda i alata za socijalni rad, a dodatni izazovi su u nedostatku adekvatne opreme i digitalnih rješenja koja bi značajno doprinijela podizanju kvaliteta usluga i servisa za ranjive porodice i djecu.

Organizacija SOS Dječija sela BiH, kao predstavništvo međunarodne organizacije, članica je globalne mreže “Keeping Children Safe” što je kroz primjenu standarda i procedura, garant najvišeg kvaliteta brige o djeci.

Kao lokalno ukorijenjena organizacija, već 25 godina SOS Dječija sela BiH dijele prakse, iskustva, standarde i procedure  s vladinim institucijama, ali i partnerskim organizacijama, s ciljem zajedničkog djelovanja u najboljem interesu djece, mladih i porodica.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti