Utorak, 25 Juna, 2024

Preporuke za zaštitu zdravlja zbog zagađenja zraka

Zavod za javno zdravstvo TK objavilo je zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana u situacijama kada su povćane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu iznad preporučenih normi s ciljem sprečavanja akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posljedica aerozagađenja.

Preporuke su:
– Smanjiti boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka
– Pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar djelimično ublažio šteteni uticaj većih lebdećih čestica i čađi
– Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama
– Hroničnim blesnicima, ali i zdravim osobama, naročito djeci, preporučuje se da što više vremena provode na svježem vazduhu i sredinama sa niskim nivoom aerozagađenja
– Dok traju epizode velikog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine svakog vikenda
– Također se ne preporučuju vježbe i trčanje na otovorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća
– Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet,
– Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prijevoza (korisno bi bilo da više osoba putuje jednim automobilom)
– Vlasnicima induvidualnih ložišta se zabranjuje u kotlovnicia saljivanje smeća, guma, plastike i sl.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI