Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Prezentovan Akcioni plan za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru u TK

ener

U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas je predstavnicima općina sa područja TK prezentovan Akcioni plan za povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru. Planom je identifikovano trenutno stanje i date precizne i jasne smjernice za provođenje projekata i mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na nivou općina i Grada Tuzla.

Resorni ministar Hasan Fehratović ovom je prilikom istaknuo da se radi o jednoj od najvažnijih studija urađenih u posljednje vrijeme ačija će primjena direktno rezultirati smanjenjem ukupne potrošnje energije u stambenom sektoru te smanjenjem zagađenja. „Ovo je šansa za sve, korisnike i stanare ali i za građevinsku operativu i banke da kreditiraju utopljavanje stabenih objekata“, rekao je ministar Fehratović obraćajući se prisutnim predstavnicima općina sa područja TK.

Tuzlanski kanton jedini je u FBiH uradio detaljnu studiju i presjek trenutnog stanja 973 kolektivna stambena objekta sa 4 i više stanova. U Akcionom planu obuhvaćeni su i podaci o potrebnim investicijama za „utopljavanje“ a realizacija Plana rezultirala bi sa oko 50% energijskih ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju, rečeno je ovom prilikom.

VIJESTI

Najnovije vijesti