Četvrtak, 25 Jula, 2024

Produžen rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je na osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu produžen do 31.12.2018. godine.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine donio Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2018. godinu.

Visina premije osiguranja za 2018. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona utvrđeno je da od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije budu oslobođene sljedeće kategorije stanovništva:

 • djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života;
 • osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona predviđeno je da od 01.01.2019. godine od plaćanja participacije budu oslobođene sljedeće kategorije stanovništva:

 • žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice;
 • vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;
 • članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;
 • penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem objavljenom podatku;
 • lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 • osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;
 • osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
 • raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
 • osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;
 • osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;

Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest i to :malignih oboljenja, bubrežnih bolesti na dijalizi, oboljenja od turbekoloze, HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti, epilepsije, sistemskih autoimunih bolesti, hemofilije, inzulin ovisnog diabetesa, paraplegije i kvadriplegije, mišićne distrofije, multipleskleroze, cerebralne paralize, duševnih poremećaja.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je uz Saglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona izradio Uputstvo kojim je utvrđeno vrijeme i način uplate participacije, način ostvarivanja prava na oslobađanje participacije i druga pitanja od značaja za provođenje Odluke o neposrednom učešću

VIJESTI

Najnovije vijesti